Đàn Organ CASIO CTX3000

Mô tả

Đàn Organ CASIO CTX3000 NEW 2019 61 phím kích thước chuẩn, 64 nốt 800 âm sắc cài sẵn, hồi âm 24 kiểu, Tắt, 30 bài hát cài sẵn