Giải pháp Multimedia Lab Hiclass V 50 HV

Mô tả

Gii pháp Multimedia Lab Hiclass V 50 HV bao gm:
a. Bàn điu khin giáo viên IK-590 và IK-180
b. Khđiu khin hc viên 2 cng IK-220
c. Hp khuyếch đạđường truyn IK-288
d. Headphon giáo viên và hc viên HL-790
e. Cáp tín hiu
Xut xĐài Loan