Giải pháp Multimedia Lab Hiclass V 60 HV

Mô tả

Gii pháp Multimedia Lab Hiclass V 60 HV bao gm:

a. Bàn điu khin giáo viên IK-590 và IK-180

b. Khđiu khin hc viên 2 cng IK-220

c. Hp khuyếch đạđường truyn IK-288

d. Headphon giáo viên và hc viên HL-790

e. Cáp tín hiu

Xut xĐài Loan