phòng học tin học 50 HS

Danh mục:

Mô tả

Một phòng tin học đạt chuẩn 2020 cần có: Yêu cầu về số phòng, diện tích, chiếu sáng, bàn ghế… Tất cả đều nhằm mục đích giúp học sinh tiếp thu tốt mon học này.

Để học sinh, sinh viên có một môi trường học tập môn tin học tốt nhất thì nhà trường đã thiết kế ra các phòng học tin học khoa học, hiện đại và tiên tiến nhất. Đây là yêu cầu chung khi thiết kế phòng học tin học trong năm 2018. Mời các bạn cùng tham khảo.