phòng học tin học 60 HS

Danh mục:

Mô tả

Thiết kế phòng học tin học phải đảm bảo được an toàn cho học sinh, sinh viên. Ngoài ra nó còn phù hợp với yêu cầu giáo dục và tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.