Tiêu chuẩn phòng tin học đạt yêu cầu 2021

Danh mục:

Mô tả

Để học sinh, sinh viên có một môi trường học tập môn tin học tốt nhất thì nhà trường đã thiết kế ra các phòng học tin học khoa học, hiện đại và tiên tiến nhất. Đây là yêu cầu chung khi thiết kế phòng học tin học trong năm 2018. Mời các bạn cùng tham khảo.